043 308 8350 info@mosatech.nl

Prefab Elementen (wanden/vloeren/balken/RFEM)

, ,
Prefab Elementen (wanden/vloeren/balken/RFEM)

Prefab funderingsbalken

Mosatech Prefab heeft ervaring in het berekenen en tekenen van prefab funderingsbalken. Het tekenwerk hiervan wordt uitgevoerd in het 3D tekenpakket Tekla. Zie hieronder een aantal inpressies. Het rekenwerk wordt met Technosoft uitgevoerd.

Prefab vloeren (kanaalbreedplaat)

Daarnaast heeft Mosatech Prefab ervaring met 3D tekenwerk van verschillende typen vloeren. Zie hieronder een aantal impressies.

RFEM berekeningen

Mosatech Prefab voert over het algemeen FEM berekeningen uit (in tegenstelling tot de stokenmethode, een globalere rekenmethode) voor de complexere werken. Dit om meer inzicht te krijgen in het krachtenverloop van diverse constructies. Deze rekenmethode kan worden toegepast wanneer een exact beeld van het krachtenverloop gewenst is. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij complexe werken/problemen (voor diverse constructies), bij constructies die minimaal gewapend dienen te worden (ter reducering van de wapening) of om na te gaan of een afgekeurd werk toch aan de eisen voldoet.

 

Massieve wanden (70 Woningen Grote Boel te Oosterhout)

 

 

Skills

Posted on

April 22, 2020